วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

วันนี้อาจารย์ได้ให้โปรแกรม MindManager Pro 6.0 มาลงเครื่องของตัวเอง
ดิฉันยืม แฟตไดร์ ของเพื่อนที่ coppy มาจากคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เพื่อมาลง Notebook
ของตัวเอง จากนั้นอาจารย์ก็สอนวิธีลงโปรมแกรม พอทุกคนลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ก็สอน
Download โปรมแกรม Freemind หลังจากนั้น
อาจารย์ก็แนะนำ web
http://www.keepvid.com/ โหลดคลิปได้ไม่จำกัดครั้งต่อเครื่อง

http://www.mwdiaconverter.org/ โหลดคลิปได้เครื่องละ 5 ครั้ง
การเรียนการสอนของอาจารย์วันนี้ทำให้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่ไม่เคยรู้มาก่อน
และได้รู้วิธี Download คลิป จากอินเตอร์เน็ตวันนี้ดิฉันรู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลยทีเดียว
มีความสุขค่ะ เย้ๆๆๆ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน


วันนี้ดิฉันตื่นเวลา 6.30 น
วันนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากตื่นเลยอยากนอนต่อมากแต่ก็ต้องตื่นเพื่อมาเรียน
หลังจากทำภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาซื้อข้าวเหนียวหมูย่างทานก่อนไปเรียน
เรียนวิชาแรกง่วงนอนมากๆๆ แต่ก็ทนเรียนต่อไปจนจบโดยไม่หลับ 555
ตอนนี้เรียนวิชาที่2แล้ว อาจารย์ให้ฝึกทำblog ก้ทำพอได้
แต่เสียอย่างหนึ่งคือ โต๊ะเต็มเลยต้องยืมเครื่องเพื่อนทำ blog
เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่กลับไปเย็นต้องไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วน???

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวเพ็ญพิชา พรพรหม
ชื่อเล่น ปูจ๋า
เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2533 อายุ 18 ปี
ภูมิลำเนา จังหวัดระยอง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
กรุ๊ปเลือด B
ชอบ สีชมพู
กีฬาที่ชอบ ว่ายน้ำ
งานอดิเรก อ่านหนังสือทั่วไป
อาชีพที่ใฝ่ฝัน แอโฮสเตส ครู

ความคาดหวังของรายวิชา

เมื่อดิฉันได้ทำการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว...ดิฉันหวังว่า
1. จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
3. ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และนำไปเผยแพร่
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยพัฒนาของผู้อื่นให้ดีขึ้น

5. เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
6. สร้างความเข้าใจ และเจตคติอันดีกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษา

7. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหาความรู้เพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
8. มีความรู้ในการทำบล็อกของตนเอง
9. มีความชำนาญในการทำบล็อกที่ถูกต้อง
10. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตกแต่งทำบล็อกให้สวยงาม