วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 (03/08/09)

วันนี้สอบกลางภาคยากอยู่เหมือนกันเกือบจำไม่ได้
และส่งงาน 2 ชิ้นที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เมื่อ
สัปดาห์ที่ 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น