วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13(24/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลย *_*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น