วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15(07/09/2552)

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ


ทำแผนภูมิตั้ง ห้า อัน

หาข้อมูลทางอินเตอเน็ตเพื่อมาทำแผนภูมิด้วย


วันนี้ก็สนุกดี


สุดท้ายอาจารย์ได้มอบหมายงานให้อีกหนึ่งชิ้น


กำหนดส่ง 16 กันยายน 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น